Polityka prywatności

1. Użytkownik musi podać w treści Ogłoszenia swoje dane osobowe, które umożliwiają kontakt z potencjalnym najemcą .
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Lenbo.pl, a także świadczeniem usług przez Operatora. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Operatora zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora usług w ramach Serwisu.
5. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za pomocą serwisu płatnościowego za świadczone przez Operatora w ramach Serwisu usługi, są przekazywane do serwisu płatnościowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności oraz następuje na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także w celu zrealizowania płatności za świadczone usługi.
6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników oraz dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
7. Operator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu Lenbo.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Zobacz jak wyłączyć pliki cookie.